Jacques Stel

openluchtspel Entgen

Het voor aanstaande zomer geplande toneelstuk Entgen is geschreven ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van het huidige kasteel Limbricht. Het wil, naast een onderhoudend schouwspel tevens een aanklacht zijn tegen roddel, vrouwenhaat, volksmennerij en machtsmisbruik door- of met medewerking van de kerk. Minstens 60.000 mensen, hoofdzakelijk vrouwen zijn tussen ruwweg het jaar 1300 tot pakweg het jaar 1700 op beschuldiging van hekserij levend verbrand, en zelfs vele jaren daarna werden mensen van hekserij beschuldigd en niet zachtzinnig door hun medemens belaagd. Iets waarover het beschaafde christelijke west Europa zich heden ten dage nog diep mag schamen.

Het stuk start met de bruiloft van Entgen, die op ongebruikelijk late leeftijd trouwt met Jacobus Baovendeerd. Korte tijd later bevalt ze van een meisje hetwelk de naam Gr(i)etchen krijgt. Na verloop van tijd doet zich een gebeurtenis voor die de verhoudingen tussen de kasteelbewoners en de familie Baovendeerd behoorlijk op scherp zet. Jacob en Entgen krijgen een bloedhekel aan de kasteelheer. Omdat de kasteelheer veel pacht- brouw- en maalrechten verlangt van de bewoners van de vrijheerlijkheid Limbricht, is de familie van Breyll niet echt geliefd .

Kasteel Limbricht
Afbeelding: archief De Limburger/Ermindo Armino

Dit uit zich vooral als de Hertog van Gulick in april 1650 met een grote troepenmacht het kasteel belegert en vervolgens bestormt inneemt en plundert. Vele dorpelingen (waaronder Jacobus Baovendeerd) hebben zich bij de belegeraars aangesloten en plunderen naar hartenlust mee met de Gulickse troepen.
Na een smadelijke aftocht krijgt van Breyll echter het kasteel wederom in bezit en de plunderaars worden vastgezet en bestraft. Ook Jacobus, de man van Entgen wordt opgepakt en deze verlaat de burcht niet meer levend.
Logisch dat de verhoudingen er niet beter op worden.
Als jaren later Entgen iets te zien krijgt wat ze eigenlijk niet had mogen zien wordt ze gevaarlijk voor de kasteelheer. Zo gevaarlijk dat ze eigenlijk niet meer mag praten…
Ze wordt beschuldigd van hekserij en dat was in die tijd heel gevaarlijk. Immers tegen bovennatuurlijke verklaringen en fantastische vermoedens bestaat geen verdediging.

Dit stuk vertelt niet hoe het echt gegaan is. Dat weet immers niemand meer in de huidige tijd. Wel vertelt het hoe het gegaan zou kunnen zijn.
De namen en data kloppen maar de rest is pure fantasie.
Maar… Wie weet… Misschien komt het dichter bij de waarheid dan we denken..

Jacques Stel
Foto: L1 Plat-eweg

Dit volledig nieuwe avondvullend theaterstuk is geschreven door Jacques Stel. Vader van Igor Stel die de eigenaar is van het Landgoed Kasteel Limbricht wat weer eigendom is van de Stichting Kasteel Limbricht.
Jacques Stel is ook de uitvoerend producent. De regie is in handen van Jeu Renkens, de eigen muziek is bewerkt door Wim Wackers en Mark Courage uit Limbricht regelt met zijn medemuzikanten de muzikale ondersteuning.

De planning is dat het stuk zal worden opgevoerd begin juli, mits Corona geen roet in het eten gooit.
Jacques Stel die met zijn gezin, inclusief Igor ook meespeelde in het stuk van Herman Veugelers t.g.v. 750-jarig bestaan van Sittard in 1993.

Interview judith Kuypers van Plat-eweg L1