Herman Veugelers

roman en openluchtspel De heks van Limborgh

Een dramatisering van het heksenproces te Limbricht van juli tot en met oktober 1674.
Openlucht spel, theaterstuk opgevoerd in kader “Sittard 750 jaar stad” van de Gemeente Sittard.
In aansluiting werd dit verhaal ook als een roman uitgegeven.
Juni 1993 werd dit massaspel opgevoerd op de binnenplaats van Kasteel Limbricht.In 1674 heeft Entgen Luijten drie maanden onder erbarmelijke omstandigheden, in de kerker van het kasteel vertoefd. Ze werd beschuldigd van hekserij.
Het was hierover dat Herman Veugelers dit openluchtspel schreef. Vier toneelverenigingen, waaronder toneelvereniging Limbricht voerden het op onder regie van Toine Mertens. Dit spektakel werd bekeken door 500 personen per avond van 11 tot en met 13 juni 1993.

Herman Veugelers heeft dit verhaal historisch onderbouwd door er historische figuren in te laten spelen.

Onderstaande beschrijving staat op de website historiesittard.nl:

Een meesterstuk was "De Heks van Limborgh" door Herman Veugelers geschreven bij gelegenheid van Sittard 750 jaar stad in 1993. Een aanklacht tegen machtsmisbruik van de overheid jegens de vrouw en de zwakkeren in de samenleving. Herman rehabiliteerde met deze dramatisering Entgen Luyten die in 1674 bij een heksenproces op het kasteel Limbricht is omgekomen. Het was een voldoening voor hem te vernemen dat het vorig jaar een straat in Einighausen naar Entgen werd genoemd. Tot in België toe hield hij lezingen over de heksenwaanzin waarvan hij een uitputtende studie had gemaakt. De ondergeschikte positie van de vrouw in kerk en maatschappij is voor Herman altijd een steen des aanstoots geweest.

En hiermee noemen we een derde thema in zijn werk: de rol van de vrouw.
Velen is het protestlied van de vrouwen uit bovengenoemd Obbichts spektakelstuk tegen het oorlogsgeweld bijgebleven: "De mansluuj zulle weite dat vrouwe ouch besjtaon."