Over Entgen Luijten

Over Entgen Luijten doen veel verhalen de ronde.

Zeker nu door het boek De Heks van Limbricht van Susan Smit extra aandacht is gekomen voor Entgen Luijten.
Voor de bewoners van Limbricht is het verhaal van Herman Veugelers, geschreven voor het openluchtspel op de binnenplaats van Kasteel limbricht met de naam De heks van Limborgh een herinnering.

Geschiedkundig onderzoek van de heer Donners levert weer een ander verhaal dat ook verteld moet worden.

Hij heeft zijn onderzoek inmiddels verder uitgebreid. Het proces wordt in het historisch perspectief van heksenvervolgingen geplaatst en van de gespannen verhoudingen tussen de heer van Limbricht en zijn onderdanen. Verder veel details over afkomst van Entgen, over Jacob en hun beider nageslacht. De resultaten zullen in november 2022 in boekvorm verschijnen.

En dan komt er natuurlijk ook weer een nieuw verhaal dat in 2022 verteld zal worden middels een openluchtspel met de naam Entgen.

U kunt zelf bepalen welk verhaal u aanspreekt, zeker is dat Entgen Luijten een blijvend begrip voor u gaat worden welke onlosmakelijk verbonden is aan Limbricht en zijn Kasteel.