Entgen Luijten
een sterke, voorbeeldstellende vrouw

Entgen Luijten was een ‘powervrouw’ avant la lettre. In onze tijd van #MeToo, vrouwenquota in directies van bedrijven en glazen plafonds kan deze vrouw, die ten onrechte te boek staat als de laatste in Nederland berechte ‘heks’, een voorbeeld zijn voor alle vrouwen. Een toonbeeld van zelfbewustzijn, vastberadenheid en onverzettelijkheid in een –nog steeds- vaak door mannen gedomineerde samenleving.

De Stichting Entgen Luijten wil op de binnenplaats van Kasteel Limbricht, waar zij werd gevangengehouden, een standbeeld oprichten voor deze markante vrouw. Niet alleen om de regionale historie levend te houden, maar vooral ook om recht te doen aan de lessen die de geschiedenis ons leert en die in het geval van Entgen Luijten in hun betekenis ver boven de regio uitstijgen. Het verhaal van de heks van Limbricht, door Herman Veugelers al in 1990 opgetekend en in 2021 door Susan Smit vanuit een ander perspectief opnieuw verteld, gaat in de kern immers -naast respect voor medemensen en liefde en respect voor de natuur- over de innerlijke kracht van een vrouw die in zichzelf blijft geloven. Ondanks tegenwerking. Ondanks onderdrukking. Ondanks onrechtvaardigheid. Ondanks pijn.

De Stichting Entgen Luijten stelt zich ten doel om voldoende geld in te zamelen om de Limbrichtse kunstenares Marij Heijligers de opdracht te geven voor het vervaardigen van het standbeeld. Passend in de allure van het huidige Kasteel Limbricht denken wij daarmee bij te dragen aan zowel historisch besef als maatschappelijk en moreel besef. Het beeld van Entgen Luijten zal daarenboven ontegenzeggelijk bijdragen aan de toeristisch-recreatieve uitstraling van de regio.

Dit doel is nu voorzien voor eind 2022, waarbij de opdracht gegeven wordt wanneer de begroting afgedekt is en er geen financiële risico’s meer zijn aan dit door vrijwilligers gedragen project. De begroting bedraagt ongeveer € 40.000 waarbij een groot gedeelte gereserveerd voor materialen en het gieten van het beeld.
De stichting tracht dit bedrag via subsidieaanvragen, sponsoracties en ook lokale ludieke bij elkaar te halen.

De Stichting Entgen Luijten wendt zich om die reden bij dezen ook tot u met de vraag om financieel bij te dragen aan hun plan voor dit unieke monument.

Entgen Luijten was een ‘powervrouw’ avant la lettre. In onze tijd van #MeToo, vrouwenquota in directies van bedrijven en glazen plafonds kan deze vrouw, die ten onrechte te boek staat als de laatste in Nederland berechte ‘heks’, een voorbeeld zijn voor alle vrouwen. Een toonbeeld van zelfbewustzijn, vastberadenheid en onverzettelijkheid in een –nog steeds- vaak door mannen gedomineerde samenleving.

entgen-luijten-2

De Stichting Entgen Luijten wil op de binnenplaats van Kasteel Limbricht, waar zij werd gevangengehouden, een standbeeld oprichten voor deze markante vrouw. Niet alleen om de regionale historie levend te houden, maar vooral ook om recht te doen aan de lessen die de geschiedenis ons leert en die in het geval van Entgen Luijten in hun betekenis ver boven de regio uitstijgen. Het verhaal van de heks van Limbricht, door Herman Veugelers al in 1990 opgetekend en in 2021 door Susan Smit vanuit een ander perspectief opnieuw verteld, gaat in de kern immers -naast respect voor medemensen en liefde en respect voor de natuur- over de innerlijke kracht van een vrouw die in zichzelf blijft geloven. Ondanks tegenwerking. Ondanks onderdrukking. Ondanks onrechtvaardigheid. Ondanks pijn.

De Stichting Entgen Luijten stelt zich ten doel om voldoende geld in te zamelen om de Limbrichtse kunstenares Marij Heijligers de opdracht te geven voor het vervaardigen van het standbeeld. Passend in de allure van het huidige Kasteel Limbricht denken wij daarmee bij te dragen aan zowel historisch besef als maatschappelijk en moreel besef. Het beeld van Entgen Luijten zal daarenboven ontegenzeggelijk bijdragen aan de toeristisch-recreatieve uitstraling van de regio.

Dit doel is nu voorzien voor eind 2022, waarbij de opdracht gegeven wordt wanneer de begroting afgedekt is en er geen financiële risico’s meer zijn aan dit door vrijwilligers gedragen project. De begroting bedraagt ongeveer € 40.000 waarbij een groot gedeelte gereserveerd voor materialen en het gieten van het beeld.
De stichting tracht dit bedrag via subsidieaanvragen, sponsoracties en ook lokale ludieke bij elkaar te halen.

De Stichting Entgen Luijten wendt zich om die reden bij dezen ook tot u met de vraag om financieel bij te dragen aan hun plan voor dit unieke monument.

Word donateur


Realisatie / Doelbedrag
€ 3.996 / € 40.000

Naast donateur kunt u er ook voor kiezen sponsor te worden. Afhankelijk van het sponsorpakket ontvangt u dan een aantal extra's en wordt u tevens vermeld bij Gulle Gevers.