Stichting Entgen Luijten

Speciaal voor het kunnen geven van een opdracht aan kunstenares Marij Heijligers voor het vervaardigen van een levensgroot standbeeld van Entgen Luijten is stichting Entgen Luijten opgericht.

In de statuten van de oprichting van Stichting Entgen Luijten staat dat de stichting ten doel heeft:

    • de realisatie van een bronzen standbeeld (ter ere) van Entgen Luijten, dat geplaatst zal worden met goedkeuring van stichting Kasteel Limbricht op het terrein van het kasteel in Limbricht;
    • het verrichten van verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van de benodigde gelden, alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Marij Heijligers is de initiatiefneemster en oprichtster van de stichting.

Op 20 juli 2021 is de oprichtingsakte ondertekend onder toeziend oog van Notaris Moonen.

Bestuur Stichting Entgen Luijten

Bestuur Stichting Entgen Luijten:
v.l.n.r. Paul Janssen, Thijs Arts, Paul Habets, Annemie Schrijen, Anita Hendrix en Kitty Jansen.

Gegevens Stichting

Stichting Entgen Luijten
Dr. Nolensstraat 37
6141AD Limbricht

info (@) entgenluijten.nl
KVK 83461663
Bank NL59RABO0375106529

Contactformulier

Naam(Vereist)